Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.

Защита на вашите данни.

 

SKG.COM поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтa и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

С бутона "Съгласен съм SKG.COM да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни“ вие се съгласявате SKG.COM да съхранява и обработва личните ви данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставяте.

Запознат/а съм, че личните ми данни ще бъдат използвани само с цел за изпращането на албума на посочения от мен адрес.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните ми.

С бутона "Съгласен/на съм да получавам имейли с промоционални съдържания." вие се съгласявате да получавате информация за предстоящи събития и/или албуми, както и всякъкво помоционално съдържание свързано с дейността на сайта. (НЕЗЪДАЛЖИТЕЛНО)

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ЦЕНА НА АЛБУМА - 15лв. (Цената на доставката не е включена.)

ОФИСИ НА ЕКОНТ - https://www.econt.com/find-office

Съгласен съм SKG.COM да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. (задължително)

Съгласен/на съм да получавам имейли с промоционални съдържания.